Rychlé hledání podle názvu firmy
Úvodní informace Seznam firem Rozšířené vyhledávání Registrace nové firmy Změna údajů Zpět na Hořicko

Eduard Daniel, pojištění

<zařazení>
Peněžní ústavy a pojišťovny
<ico>
<dic>
<adresa>
Chodovice 71, Hořice, 50801
<telefon>
493 691 184
<fax>
493 691 184
<mobil>
737 570 325
<www>
<e-mail>
pojistovna@horicko.cz

<charakteristika>

Služby

 • RISKMANAGEMENT 
  o audit a analýza stávajících pojistných smluv 
  o identifikace rizika 
  o posouzení, ocenění a omezení rizika 
  o návrhy řešení pojistných programů 
 • ODBORNÉ POSOUZENÍ POJIŠTĚNÍ 
  o optimalizace pojistného krytí s důrazem na kvalitu a rozsah pojištění, při minimálních vynaložených nákladech klienta 
  o důraz na ekonomiku 
  o analýza stávajícího rozsahu pojištění a porovnání rozsahu pojistitelných rizik s tržně nejvýhodnější nabídkou 
 • VYPRACUJEME ANALÝZU VAŠÍ STÁVAJÍCÍ POJISTNÉ OCHRANY 
  o posoudíme kvalitu Vašeho stávajícího pojištění, posouzením rozsahu a závažnosti rizik vyplývajících z provozované činnosti klienta 
  o navrhneme Vám optimální pojistný program, dle Vašich potřeb, vždy několik alternativ od nejekonomičtější až po nejúplnější pojistné
     krytí pojistitelných rizik 
  o vypracujeme Vám srovnání s konkurenčními pojistiteli a s trendy v EU 
  o pokud Vám budou naše služby vyhovovat pověříte nás plnou mocí k zastupování v oblasti pojištění a řešení pojistných událostí 
  o pro klienty pracujeme zcela zdarma, jsme placeni provizí od pojistitelů 
  o jednáme korektně, diskrétně a vždy ve prospěch klienta 
 • VYPRACUJEME NÁVRHY ŘEŠENÍ
  o maximální pojistnou ochranu proti škodám, které by především ekonomicky ohrožovali klienta s důrazem na ekonomiku 

Produkty

 • PRůMYSLOVÁ RIZIKA 
  o pojištění proti živelním škodám 
  o pojištění přerušení provozu 
  o pojištění krádeže a loupeže 
  o pojištění vandalismu 
  o pojištění odpovědnosti za škody z profesní a provozní činnosti 
  o pojištění odpovědnosti za škody způsobené vadným výrobkem 
  o pojištění odpovědnosti za škody způsobené zaměstnancem zaměstnavateli 
  o pojištění přepravy nákladu 
  o kolektivní pojištění osob 
  o pojištění motorových vozidel- pro případ havárie a odcizení vozidla, úrazové připojištění sedadel, pojištění právní ochrany,
     pojištění skel, pojištění zavazadel 
  o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel - tzv. povinné ručení 
  o pojištění stavebně montážních technických rizik 
  o pojištění strojů a strojních rizik 
  o pojištění elektroniky 
  o zemědělské pojištění plodin a zvířat 
  o speciální zaměstnanecké programy - kolektivní pojištění osob 
  o penzijní připojištění 
  o životní pojištění se příspěvkem zaměstnavatele 
  o speciální pojištění obcí, škol, organizací a bytových družstev 
  o speciální pojištění bytových domů 
 • OBČANSKÁ RIZIKA 
  o pojištění majetku občanů     
  o pojištění odpovědnosti za škody z občanského života 
  o pojištění motorových vozidel pro případ havárie a odcizení vozidla 
  o připojištění skel na motorovém vozidle 
  o připojištění právní ochrany 
  o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel - tv. povinné ručení 
  o životní pojištění 
  o úrazové pojištění 
  o investiční životní pojištění 
  o úvěrové pojištění 
  o kapitálové životní pojištění 
  o penzijní připojištění 
  o stavební spoření 
  o cestovní pojištění - pojištění léčebných výloh v zahraničí 

Pojistné události

o komplexní řešení pojistných událostí 
o v případě pojistné události klienta naši pracovníci vyřizují veškeré administrativní záležitosti s pojišťovnami a tím urychlují
   vyřízení pojistné události včetně vyplacení pojistného plnění klientovi 
o poskytujeme nadstandardní službu a to vymáhání pojistného plnění v zahraničí při poškození našeho klienta cizím státním příslušníkem 
o přebíráme k vyřešení i starší pojistné události, které pojistiteli dosud nebyly vyřešeny