Hořicko - Obce Hořicka - Řeka Cidlina bude čistá Pátek 14. června 2024 
Obce Hořicka
 Regiony na Hořicku >>>
 Za hranicemi Hořicka >>>
 Po kom se jmenují ulice Hořicka? >>>
 Bašnice - www
 Bezník
 Bílsko
 Bílsko - www
 Boháňka
 Boháňka - www
 Borek
 Březovice
 Bříšťany
 Cerekvice nad Bystřicí
 Červená Třemešná
 Červená Třemešná www
 Cerekvice n.B.- www
 Chodovice
 Chomutice
 Chomutice - www
 Chroustov
 Chvalina
 Dachovy
 Dobeš
 Dobrá Voda
 Dvůr Králové
 Dobrá Voda - www
 Holovousy
 Holovousy - www
 Hořice
 Hořice MěÚ - www
 Jeníkov
 Jeřice
 Konecchlumí
 Lázně Bělohrad - Anenské lázně
 Lázně Bělohrad MěÚ
 Lázně Bělohrad
 Lískovice
 Lískovice - www
 Lukavec
 Miletín
 Miletín - www
 Milovice
 Milovice camping
 Mlázovice
 Mlázovice - www
 Nový Bydžov
 Nechanice
 Nechanice - www
 Nová Paka - www
 Nová Paka
 Ostroměř
 Ostroměř - www
 Pecka
 Pecka - www
 Petrovičky
 Podhorní Újezd - Vojice
 Podhorní Újezd - Vojice - www
 Polšť
 Rašín - www
 Rohoznice s Horkami a Polákovem( Polštěm)
 Sobčice
 Sobčice - www
 Sukorady - www
 Tetín
 Třebnouševes
 Třebovětice
 Úhlejov
 Úhlejov - www
 Želejov


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Řeka Cidlina bude čistá

Šest čistíren odpadních vod, pětapadesát kilometrů kanalizačních stok v aglomeraci šesti měst a obcí – i to je projekt Cidlina.

Slavnostní zahájení projektu se koná v pátek 23,dubna v areálu čistírny odpadních vod v Čejkovicích. Realizace přispěje k ochraně životního prostředí v okolí Českého ráje, zejména pak řeky Cidliny, která náleží do povodí Labe, a podaří se především splnit nařízení vlády a směrnice o čištění městských odpadních vod a o jakosti sladkovodních vod.

Tisková zpráva firmy GEOSAN:

Projekt Cidlina přispěje k lepšímu čištění odpadních vod

Rozšířit a dobudovat kanalizační systém v Jičíně a sousedních obcích je cílem projektu Cidlina, jedné z největších investičních akcí Královehradeckého kraje současnosti. Generálním dodavatelem díla je akciová společnost GEOSAN GROUP, investorem pak Vodohospodářská a obchodní společnost, a. s. Celá akce bude financována jednak z dotace EU, konkrétně z Fondu soudržnosti ve výši 11,136 mil. EUR, dále z půjčky SFŽP ve výši 0,8 mil. EUR a také z vlastních zdrojů investora ve výši 13 mil. EUR. Celkový objem investice tedy činí bezmála 25 miliónů EUR (necelý 660 miliónů korun).

Podle smlouvy podepsané v lednu 2008 starostou města Jičín a zároveň předsedou představenstva Vodohospodářské a obchodní společnosti, a. s. Ing. Martinem Pušem a generálním ředitelem české stavební společnosti GEOSAN GROUP a. s. Luďkem Kostkou vybuduje stavebník čistírny odpadních vod a kanalizace v aglomerací Jičín, Lázně Bělohrad, Miletín - Rohoznice, Pecka, Libáň, Ostroměř.

Vznikne tedy více jak 55 kilometrů kanalizačních stok a bude zrekonstruováno nebo nově postaveno šest čistíren odpadních vod. Tím se velikou měrou přispěje
k ochraně životního prostředí v okolí Českého ráje, zejména pak řeky Cidliny, která náleží do povodí Labe, a podaří se především splnit nařízení vlády a směrnice
o čištění městských odpadních vod a o jakosti sladkovodních vod vyžadujících ochranu nebo zlepšení pro podporu života ryb.


Projekt Cidlina, jehož dokončení se plánuje v březnu 2010, se skládá celkem z devíti stavebních částí:

1. kanalizace Jičín – Holínské předměstí – jedná se o přepojení a vybudování nové stoky jednotné kanalizační sítě zajišťující převedení odpadních vod z povodí ulice
M. Koněva do koncové části sběrače „A“ v ulici U Javůrkovy louky.

2. kanalizace Jičín – Markova ulice – řeší odkanalizování místní části Čeřovka splaškovou kanalizací s přečerpávací stanicí a povodí ulice Markova s připojením nové jednotné kanalizační stoky rovněž na stávající sběrač „A“. Na tuto stoku kanalizace bude nově připojeno 450 trvalých obyvatel této části.

3. ČOV Jičín – půjde o intenzifikaci s ohledem na emisní limity, týkající se dusíkatého znečištění. Cílem projektu je výsledná kapacita této čistírny 35 tisíc EO (včetně dovozu vod s bezodtokových jímek z okolních lokalit až téměř 44 tisíc EO – ekvivalentních obyvatel) a dosažení předepsaných emisních standardů a ochrany jakosti vody v řece Cidlině.

4. kanalizace Lázně Bělohrad – dostavba kanalizační soustavné sítě v okrajových částech města Prostřední Nová Ves, Horní Nová Ves a Lány. V Horní a Prostřední Nové Vsi vznikne jednotná gravitační stoka, v obci Lány se plánuje výstavba splaškové kanalizace se dvěmi čerpacími stanicemi, které dopraví odpadní vody do kanalizace a ČOV v Lázních Bělohrad. Celkově bude na novou kanalizaci napojeno 1500 obyvatel.

5. Lázně Bělohrad – napojení obce Lány + intenzifikace ČOV – zahrnuje zvýšení kapacity čistírny na 4 tisíce EO úpravou aktivačního čistícího procesu umožňujícího denitrifikaci a dále předřazením dešťového zdrže a chemickým srážením fosforu.

6. kanalizace a ČOV Miletín – řeší dobudování a opravy stávající kanalizační sítě v obci a novou kanalizaci obci Rohoznice. Součástí kanalizačního systému, který umožní odkanalizování dalších 650 obyvatel, je sedm přečerpávacích stanic. Vyroste také nová mechanicko-biologická ČOV se zvýšeným odstraňováním dusíkatých látek pro 1500 EO, která je společná pro obě obce.

7. kanalizace a ČOV Ostroměř – dobudování oddílného kanalizačního systému, tedy kompletní výstavba nové splaškové kanalizace v obci. Součástí kanalizačního systému, který umožní odkanalizování dalších 1 090 obyvatel, budou tři přečerpávací stanice. Likvidaci odpadních vod bude řešit nová mechanicko-biologická ČOV o kapacitě 1600 EO se zvýšeným odstraňováním dusíku a přípravou pro chemické srážení fosforu.

8. kanalizace a ČOV Pecka – kompletní výstavba kanalizační sítě, do níž bude přepojeno 399 EO napojených v současnosti na nevyhovující jednotný systém a nově napojeno 900 obyvatel. Čistírna s kapacitou 1300 EO je navržena jako mechanicko-biologická se zvýšeným odstraňováním dusíku a přípravou pro chemické srážení fosforu.

9. kanalizace a ČOV Libáň – dostavba jednotné kanalizační sítě se šesti čerpacími stanicemi, do níž bude nově napojeno 650 obyvatel. Čistírna je navržena jako mechanicko-biologická o kapacitě 2 tisíce EO se zvýšeným odstraňováním dusíku a přípravou pro chemické srážení fosforu.


GEOSAN GROUP a. s. je českou stavební firmou. Z firmy pocházející z kolínského regionu se v průběhu její činnosti stala společnost s celorepublikovou působností
a mezinárodními zkušenostmi. Hlavním předmětem její činnosti je generální dodávka stavebních prací. Společnost se zaměřuje na bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu, sanace starých ekologických zátěží a rekultivace, vodohospodářské a dopravní stavby. Skladbě stavebních prací odpovídá i vnitřní struktura společnosti, která má 4 závody a dvě organizační jednotky: Závod Praha, Závod ekologických služeb, Závod Kolín, Závod zahraničních projektů, Projekty Škoda a Projekt Central Park Praha. Své aktivity nyní rozšiřuje i v zahraničí, mezi její projekty patří také výstavba kanalizace pro druhé největší město v Libyi Beni Ghazi, turistického centra v hlavním městě Tuniska Tunisu, připravuje projekty v Rusku, Kataru a Bulharsku.

Radovan Sál