Hořicko - Kultura - Běchary mají další kříž z hořického pískovce Úterý 23. července 2024 
Kultura
 Divadelní soubor Erben
 Divadla
 DKK Hořice
 Kina >>>
 Koncerty
 Přednášky
 Výstavy


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Běchary mají další kříž z hořického pískovce

 Nebývá obvyklé, aby v současné sekularizované společnosti byla v krajině budována nová boží muka, kříže a jiné drobné sakrální památky.

Většinou se opravují tyto památky zničené či devastované dobou a společenským systémem druhé poloviny 20. století, poškozené vandaly a krádežemi zejména v 90. letech minulého století, či sešlé časem a povětrností.

V Běcharech se stalo ale něco mimořádného a na dnešní dobu velmi vzácného. Zásluhou zdejší zemědělské společnosti, jmenovitě jejího vedení, byl v krátké době měsíce října, k překvapení všech místních, postaven nový krásný kamenný kříž i s korpusem Krista. I jeho umístění v zatáčce na silnici od Cholenic do Běchar v lesíku vlevo při vjezdu do obce je velmi působivé a ani nebylo potřeba žádných architektonických studií na jeho umístění, ale pouze zdravý selský rozum těch, kteří o jeho postavení a umístění rozhodovali. A že to umístění nového kříže je opravdu šťastné, svědčí ohlasy nejen obyvatel Běchar, ale i všech, kteří byli na jeho vysvěcení v sobotu 31. října přítomni.

Svěcení provedl kopidlenský pan farář P. Robert Pietrzak, za přítomnosti vedení zemědělské společnosti Perseus a mnoha místních i přespolních a také za asistence tvůrce tohoto sochařského díla sochaře Petra Veselého z Hořic, který absolvoval hořickou sochařskou školu (v Hořicích se i usadil se svou sochařskou dílnou a navíc je i básníkem). Jeho slova, kterými uvedl při svěcení své výtvarné dílo „že v současnosti, kdy do Evropy se valí vlna imigrantů, většinou muslimského vyznání, by měla křesťanská Evropa se právě držet kříže," jsou pro tuto dobu jistě příznačná.

A tak Běchary mají svůj třetí nový krásný kříž z hořického pískovce, který zdobí nejen obec, ale i zdejší krajinu. Nový kříž přibyl na katastru obce k již dvěma stávajícím křížům, a to tzv. „Dolenímu kříži" dřevěnému, při silnici do Židovic, vpravo za obcí také v lesíku, který nechal postavit v r. 1901 hrabě Ervín Šlik a manželkou Terezií a obnovil jej v r. 2008 pan Antonín Erben ze Židovic, druhý tzv. „Hoření kříž" pískovcový, umístěný vlevo při téže silnici, ale hned nad obcí postavený roku 1885 nákladem obce, opravený v roce 1920 paní Růženou Bělinovou a po vandalském povalení v 90. letech 20. století znovu obnovený nákladem obce Běchary v roce 2009.

A ten nynější třetí, jak je psáno na soklu, byl vybudován nákladem společnosti Perseus L.P. 2015. A když má každý kříž v Běcharech svůj pomístní název, asi budeme tento nazývat „Nový kříž v zatáčce".

Všem, kteří se o jeho postavení zasloužili, patří velký dík, zejména vedení zemědělské společnosti, která jeho stavbu financovala, jmenovitě ing. Teslíkovi, který byl iniciátorem i duší celé této akce. Poděkování patří i rodině Vrbových, která dala svolení k postavení kříže na svém pozemku.

Nápis „Na paměť zraněných vztahů" umístěný rovněž na zadní straně podstavce kříže nepatří jen minulosti, zvláště k době 50. – 60. let dvacátého století, ale i současnosti, kdy stávající společnost je rozpolcena nejen vnitřně a politicky, ale i pohybem a stěhováním nových národů do Evropy.

Vladimír Turek, zdroj: http://jicinsky.denik.cz