Hořicko - Ekonomika - Supermarket LIDL Pátek 14. června 2024 
Hořicko
 Aktuality
 Ankety >>>
 Ekonomika
 Fotogalerie >>>
 Historie >>>
 Kultura >>>
 Obce Hořicka >>>
 Příroda
 Rozhovory >>>
 Sociální služby >>>
 Speciality regionu
 Sport >>>
 Školy >>>
 Úřady >>>
 Volný čas >>>
 Zdravotnictví >>>


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
13.6.2005 - Redakce
Supermarket LIDL

Umístění výše uvedeného objektu je v daném prostoru limitováno následujícími skutečnostmi a požadavky, které vzešly z předchozích jednání v Hořicích.

Poloha uvažovaného objektu se nachází ve velmi cenném místě v historickém středu města, které je řešeno Regulačním plánem parteru náměstí Jiřího z Poděbrad a bezprostředně přilehlého okolí, dále je nezbytné zohlednit Závaznou část schváleného UPSU Hořice.

Záměr byl projednáván v komisích města, z nichž vzešly zejména následující požadavky :

a) nesmí dojít k zaclonění hlavního průčelí zámku

b) zachovat stávající nárožní objekt ,,Špalíček"

c) zajistit bezpečné odstupy (chodník) v ulici Riegrově

d) dotvořit lokalitu architektonickými doplňky (opěrné zdi, schodiště, zeleň apod.)

e) vlastní architekturu objektu přizpůsobit konkrétní lokalitě

Pro situační řešení byly použity aktuální mapové podklady, zpracované fy První
Geodetická, Vrchlabí (duben 2005) v měřítku 1:500 a 1:250, dále vlastní průzkum
s pořízením fotodokumentace stávajícího stavu území.

Zpracovatel předložil 2 varianty řešení, vycházející z výše popisovaných zásad (umístění rovnoběžně s ulici Maixnerovou) s tim, ze jsou nabídnuty 2 polohy hlavního vstupu (a s tim i umístění zásobování) a to :

1. hlavní vstup u ulice Karlovy

2. hlavni vstup u objektu zámku

Projektant doporučuje variantu 1.

V průběhu dalších prací bude třeba dořešit:

a) existenci stávajícího zařízení - jídelny (náhradu)

b) umístěna trafostanice

c) podle místních znalostí je údajně objekt jídelny (resp. část) na starých sklepech s možnosti využit původní stavební materiál (kámen) na opěrné zdi

Umístění supermarketu v uzemí vymezeném ulici Riegrovou, Karlovou a Maixnerovou a dále západním průčelím zámku.

Hmotově se dotváří původní bloková zástavba vedle zámku s ponecháním nárožního objektu ,,Špalíčku".

 

Průčelí supermarketu se otvírá do náměstí, zejména variantou hlavní vchod u Karlovy ulice.

Otvírá se pohled na historický objekt zámku. Od Riegrovy ulice bude prostor oddělen širokým chodníkem a opěrnou zdí z pískovce o výšce cca 1,8 m, vyrovná se prostor parkoviště, hlavní objekt bude rovnoběžně s vrstevnicemi.ulice Maixnerova bude odcloněna od parkoviště supermarketu, dotvoří se ulicová fronta Maixnerovy ulice, vlastní objekt supermarketu bude částečně zapuštěn a o0d Maixnerovy ulice oddělen opěrnou kamennou zdí vysokou cca 2,8 m.

Štít u varianty vchod u Karlovy ulice bude částečně kombinován s kamenným zdivem.

Výhody:

  • otevření do náměstí
  • nezaclonění zámku
  • výstavba po vrstevnicích
  • parking oddělen výškově
  • kapacita parkoviště 117 - 120 osobních aut

 

Doporučená varianta 1.
Vstup do supermarketu situován co nejblíže Karlově ulici

Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší

Varianta 2.
Vstup do supermarketu blíže k budově zámku

Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší

Schématický pohled z boku.
Architektura je to vskutku jednoduchá

Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší

Současný stav - pohled z náměstí.
Nyní je průčelí zámku zakryto městskou jídelnou

Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší

Současný stav - mezi jídelnou a zámkem.
Ani tato ulička není žádnou ozdobou Hořic.

Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší

Současný stav - pohled z Karlovy ul. na jídelnu.
Rozlehlý stavební pozemek 50m od náměstí již roky je nevyužit.

Poklepáním myši na obrázek se obrázek zvětší

Redakce serveru Hořicko děkuje panu Ivanu Doležalovi za zapůjčení výše zveřejněných materiálů.