Hořicko - Příroda - Den Země v CHKO Český ráj Čtvrtek 23. května 2024 
Hořicko
 Aktuality
 Ankety >>>
 Ekonomika
 Fotogalerie >>>
 Historie >>>
 Kultura >>>
 Obce Hořicka >>>
 Příroda
 Rozhovory >>>
 Sociální služby >>>
 Speciality regionu
 Sport >>>
 Školy >>>
 Úřady >>>
 Volný čas >>>
 Zdravotnictví >>>


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
20.4.2004 - CHKO Český ráj
Den Země v CHKO Český ráj

Den Země v CHKO Český ráj

V sobotu 24. 4. 2004 pořádá Správa Chráněné krajinné oblasti Český ráj vycházku naučnou stezkou Údolí Plakánek jako součást programu oslav Dne Země. Jedenáctikilometrový výlet, který bude doprovázen odborným výkladem, povede soboteckou krajinou mezi Humprechtem a Kostí, kolem torza Semtinské lípy či přírodní rezervací Údolí Plakánek - skalním městem navrhovaným spolu s dalšími devíti na seznam UNESCO. K dispozici budou pytle na sbírání odpadků pro každoroční „Úklid Českého ráje“ v rámci celosvětové kampaně „Clean up the World“. Začátek výletu je v 10 hodin na parkovišti pod Humprechtem.
Tak jako každý rok proběhne „Úklid Českého ráje“ ve spolupráci se školami v regionu. Pro ně je připraveno 17 tras na území CHKO Český ráj, na kterých se bude v týdnu od 19. do 25. dubna uklízet nepořádek a odpadky. Zvlášť pro tento účel jsou přichystány specielní pytle s logem CHKO Český ráj a Českého svazu ochránců přírody. Na organizaci oslav Dne Země spolupracuje Správa CHKO Český ráj s Českým svazem ochránců přírody - základní organizací Křižánky.
Do konce července 2004 pokračuje soutěž na návrh maskota Chráněné krajinné oblasti Český ráj. Návrhy může posílat každý do 31.7.2004 na adresu Správy. Vyhlášení výsledků proběhne na svatého Václava v září 2004. Prvních deset nejlepších návrhů bude odměněno. Cenou za vítězný návrh bude videokazeta s novým filmem o Českém ráji „Český ráj - ráj v srdci Čech“.Cyklistika v CHKO Český ráj

Na sklonku loňského roku nechala Správa CHKO Český ráj instalovat tabulky „Stezka pouze pro pěší“ v některých místech CHKO Český ráj. Jednalo se o pěší úseky turisticky značených cest, kde cyklistikou dochází k poškozování přírodních hodnot území a případně k nebezpečným střetům cyklistů s pěšími turisty. To se setkalo s velkou kritikou některých podnikatelů v cestovním ruchu, s nimiž proběhlo v pátek 9. dubna 2004 jednání na Správě CHKO Český ráj. Dle nařízení vlády č. 508 ze dne 14. října 2002, kterým se vyhlašuje Chráněná krajinná oblast Český ráj, je na celém území oblasti možné pouze se souhlasem Správy provádět cyklistiku mimo pozemní komunikace a místa k tomu určená. Kvůli předejití konfliktům mezi cyklisty a ochranou přírody tak byly vyznačeny úseky mimo místní komunikace a vymezené cyklotrasy, aby upozornily cyklisty na to, že za touto tabulkou není místo určené pro cyklistiku. Bylo označeno také několik míst na pozemních komunikací, kam je vjezd zakázán dopravními značkami. To bylo provedeno zejména kvůli sjednocení takového označení na celém území, přestože dopravní značka sem zakazuje vjezd všem vozidlům, tedy i cyklistům. Ve většině případech se jednalo o obnovu obdobných tabulek, umísťovaných již v roce 1998 při značení cyklotras, které však byly postupně zcela zničeny. Řada těchto tabulek již byla opět poškozena či zničena a budou postupně nahrazovány novými.

V souvislosti s tím probíhají jednání iniciované Klubem českých turistů, na základě kterého by mělo dojít ke stabilizaci sítě cyklotras, která vznikla na konci devadesátých let jako jedna z prvních v republice. V rámci této stabilizace by měly být některé cyklisticky značené úseky přeloženy do jiných tras, kde budou vyloučeny či omezeny negativní dopady na přírodu a krajinu. Tato případná přeložení však nebudou znamenat neprůjezdnost krajiny, pouze se v takových kritických územích povedou trasy jinými úseky.
V pátek 9. dubna 2004 proběhlo na Správě CHKO Český ráj jednání se signatáři výzvy za aktivní turistiku v Českém ráji, kterou podepsalo třicet podnikatelů v cestovním ruchu. Výsledkem jednání byla dohoda na konání seminářů s tématy o různých formách cestovního ruchu a jeho způsobech provozování na území CHKO Český ráj. Tato pracovní setkání by měla být koordinována spolu se Sdružením Český ráj.