Hořicko - Příroda - Nová vodní nádrž Sobota 13. července 2024 
Hořicko
 Aktuality
 Ankety >>>
 Ekonomika
 Fotogalerie >>>
 Historie >>>
 Kultura >>>
 Obce Hořicka >>>
 Příroda
 Rozhovory >>>
 Sociální služby >>>
 Speciality regionu
 Sport >>>
 Školy >>>
 Úřady >>>
 Volný čas >>>
 Zdravotnictví >>>


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
22.1.2023 - Redakce
Nová vodní nádrž
V listopadu 2022 byla dokončena nová vodní nádrž na Bystrém potoce pod Třebihoští. Až na hráz nádrže vede nová asfaltová cesta ze silnice 3. třídy Miletín, resp. Miletínské lázně - Třebihošť. Dál až ke skalám Ontario pokračuje nezpevněná polní cesta.
Nádrž je stavbou realizovanou pod názvem „Rybník R2 s cestou C27 na hráz v k. ú. Třebihošť“, jde o stavbu navrženou dle schváleného plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav v k. ú. Třebihošť.
Zadavatelem zakázky je Státní pozemkový úřad. Realizátorem zakázky je firma Aqueko, spol. s r.o. za cenu 22,85 miliónů Kč. Stavba byla dokončena v listopadu 2022.

Za účelem zachycení splavenin je nad vlastním rybníkem navržena záchytná zdrž o objemu vody (zachyceného sedimentu) 530 m3.
Hráz s (parametry: šířka hráze v koruně 6,0 m, délka hráze 168,0 m, maximální výška hráze nad terénem 3,5 drží při běžném stavu 32 700 m3 vody s plochou vodní hladiny 21 300 m2. Důležitou funkcí stavby je povodňová ochrana, maximální kapacita nádrže je 46 600 m3. V takovém případě se počítá s rozlitím do zátopových oblastí o celkové rozloze až 25 150 m2. Kóta koruny hráze je 409,20 m n.m., kota maximální hladiny Hmax 408,70 m n.m., kóta hladiny stálého nadržení HS 408,10 m n.m.

Břehy jsou zpevněny výsadbou stromů (javor babyka, třešeň ptačí, habr obecný, topol osika, olše lepkavá, jeřáb břek, dub letní, vrba bílá) a keřů (ptačí zob obecný, líska obecná, vrba jíva, trnka obecná, hloh obecný). Celkem je vysázeno 196 kusů stromů a 247 kusů keřů. Ochrana stromů je zajištěna fixačními sloupky, chemicky nátěrem a mechanicky pletivem. Součástí plnění veřejné zakázky je i následná péče o porost po dobu tří let.

Nádrž vznikla s využitím dotace od EU.

Skály Ontario