Hořicko - Úřady - Místní poplatky zachovány Středa 7. června 2023 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Místní poplatky zachovány

Miletín - Prvotním úkolem veřejného zasedání obecního zastupitelstva bylo schválení navrženého rozpočtu pro letošní rok. Starosta Miloslav Hýbner přednesl zprávu o plánovaných příjmech i výdajích, k některým z obou složek ve výši 9,6 milionu korun někteří z přítomných občanů vznesli konkrétní dotazy a připomínky. Výdaje jsou vždy diskutabilní, a je dobře, že občané mají zájem o dění v obci.

Například na veřejné osvětlení je určena částka 97 tisíc korun, na zrenovování a údržbu koupaliště téměř 900 tisíc (jsou zapotřebí především nové sprchy) a tradiční místní památka, rodný domek Karla Jaromíra Erbena potřebuje částku 24 tisíc korun. Největším výdajem bude v případě schválení plynofikace obce, smlouva o výběrovém řízení již je podána na ministerstvo životního prostředí.

Žádné velké změny

Vyhláškou byl stanoven měsíční příspěvek rodičů 50 korun na jedno dítě ve školní družině a 80 korun na děcko v mateřské škole. Výše místních poplatků nebyla měněna, zastupitelé odsouhlasili původní ceny loňského roku, ať už poplatky za psy, lázeňský a rekreační pobyt, využití veřejného prostranství a hrací automaty. Je rozpracována vyhláška o ochraně zeleně a provozní řád hřbitova podle posledního platného zákona č. 256/2001 Sb.

Nejbouřlivější diskuze se strhla kolem dodatku ve zřizovací listině místní základní a mateřské školy. Jednak kvůli případnému sloučení obou zařízení do jednoho právního subjektu a dále kolem nakládání s částkou ročních odpisů základní školy. Částka odpisů byla nakonec po argumentaci ředitelky školy i některých zastupitelů podle nejvýhodnější varianty ponechána v plné výši v rozpočtu školy. "Kdybychom měli koncem roku peníze vracet, je pravděpodobné, že už bychom je ani neměli," říká ředitelka školy Jana Velichová. O částce 850 tisíc korun na celoroční provoz bylo též diskutováno; třetinu zaplatí za nákup koksu, přes sto tisíc korun stojí elektřina, velmi málo zůstane na nutné opravy. Nakupovány jsou skutečně jen ty nejzákladnější učební pomůcky a běžné věci do vybavení školy.

Nové řády a struktury

Starosta přinesl zpracovaný spisový řád včetně stanovení způsobu skartace a evidence písemností, vypracoval i organizační strukturu a organizační řád obecního úřadu včetně pracovních náplní zaměstnanců. Většina těchto dokladů bude vyvěšena ve veřejné skříňce, další budou kdykoliv k nahlédnutí případným zájemcům na pracovišti úřadu.