Hořicko - Úřady - Plán nové výstavby v Hořicích Neděle 25. února 2024 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Plán nové výstavby v Hořicích

Ze zprávy o koncepci bytové politiky ve městě, kterou vypracovala místostarostka Soňa Kerelová, vyplývají nejen konkrétní údaje o počtu domů a bytů. Analýza současného stavu poslouží především k plánování dalších možností nové výstavby. „Hořice jsou již pod hranicí devíti tisíc obyvatel,“ informuje Kerelová o alarmujícím stavu počtu trvale hlášených osob. Využitelnost rezervy neobydlených bytů je tradičními nástroji jen málo ovlivnitelná, administrativní opatření zde zcela selhávají. Ochota pronajmout neobsazený byt je úměrná ekonomické výhodě a volnější vypověditelnosti smluv. 

K plánování nové výstavby je nutné mít dobře vypracovaný územně plánovací dokument se zainvestovanými stavebními pozemky. Městské zastupitelstvo proto schvaluje bytovou koncepci města s tím, že bude urychleně připravena změna územního plánu. Pozemky pro individuální bytovou výstavbu jsou výhledově v Šalounově ulici a za Karosou. Parcely bude nutné zasíťovat i s využitím případné státní dotace. 

Pro sociálně slabé občany bude realizována výstavba státem dotovaných bytů a dům s pečovatelskou službou. Po dokončení malobytů budou přestěhováni nájemníci z bytů nižších kategorií, například v ulicích Karlově a Jablonského. Bytové jednotky budou poté opraveny z vytvořeného fondu rozvoje bytové výstavby. Vytipují se zde také možné vestavby a za využití státní dotace vzniknou nové půdní byty.