Hořicko - Úřady - Pozor na úpravu daně! Pátek 14. června 2024 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Pozor na úpravu daně!

Novela zákona o daních z příjmu přináší i změnu zákona o dani z nemovitosti u zemědělských pozemků. Dotkne se jak vlastníků půdy, tak i jejich nájemců. Přibude administrativní práce, o efektu se zatím nikdo nezmiňuje. 

Od prvého ledna vešla v platnost změna, která se týká platby daně ze zemědělských pozemků. Podle nového znění zákona o dani z nemovitosti je poplatníkem daně u pronajatých pozemků jejich nájemce jen v případech, že pozemky jsou a) evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem, b) spravované Pozemkovým fondem ČR nebo Správou hmotných rezerv, c) převedené na Fond národního majetku České republiky. Ve všech ostatních případech je poplatníkem daně u pronajatých pozemků jejich vlastník. 

Novinky 

Co všechno tyto změny přinášejí? Především vlastník pozemku by si měl zjistit, v jakém stavu se jeho parcely v současnosti nacházejí, a mít v ruce aktuální výpisy z listu vlastnictví (LV). 

Ty získá na katastrálním úřadu. „Může se totiž stát, že na výpisech z LV, které mají vlastníci doma, mohlo dojít ke změně. Jde o digitalizované katastry a nezastavěné části území, kde byly zapsány komplexní pozemkové úpravy. Zde již není vedena zjednodušená evidence. Ke změně mohlo dojít i v dalších katastrech, kde se například prováděly jednoduché pozemkové úpravy nebo geometrické plány. V případě parcel, zapsaných v hlavní evidenci katastrálního úřadu, přechází povinnost zaplatit daň z nájemce na vlastníka,“ vysvětluje ředitelka Agrární komory Jičín Hana Svatoňová a dodává, že aktuální stav pozemků si můžete zkontrolovat i na internetu na adrese www.cuzk.cz , pokud ovšem znáte současná čísla parcel. Po provedených změnách jsou totiž parcely v mnoha případech uvedeny pod jiným označením. 

Veřejnost nic neví.

„Bude to velký problém, protože spousta lidí tento list nemá, nedokáže se v nových změnách orientovat. Někdo o nich vůbec neví. Navíc v této době se tvoří na katastrálním úřadě fronty zájemců, kteří chtějí aktuální informace,“ říká Hana Svatoňová. 

Novelizace se především dotkne zemědělských podniků, které musí provést kontroly všech pozemků. Veškeré změny pak musí nahlásit finančnímu úřadu, to znamená de facto přepracovat současné daňové přiznání. Navíc musí obměnit kvůli změně plátce daně i veškeré nájemní smlouvy s vlastníky půdy. „Pro podniky to znamená nepředstavitelnou administrativní zátěž,“ připouští Hana Svatoňová. 

Jediným pozitivem v dané situaci je krok ministerstva financí, které posunulo termín přiznání daně u zemědělských pozemků z 31. ledna na 30. dubna. 

Nájemci jsou rozhořčeni.

Reakce podniků jsou povšechně negativní, pracovníci jsou rozhořčeni. Potvrdila nám to i ředitelka ZEPO Lázně Bělohrad Marcela Dobšová. Uvedla, že na Finančním úřadu v Hořicích jim bylo řečeno, že za vlastníky nesmějí daň hradit. Podnik má 14 katastrů, z toho sedm digitalizovaných. 

„Vlastnické parcely jsou přitom mnohdy rozděleny do několika sazeb, a když budeme odevzdávat daně za pozemky v zjednodušené evidenci, nevíme vlastně, jak. Nehledě k tomu, že máme vlastníky, kteří mají některé parcely digitalizované a některé ne. Co se smlouvami? Za část bude hradit pacht, za část zřejmě ne. Dvacet procent vlastníků je v dědickém řízení, takže o to stát zřejmě přijde. Nehledě k tomu, že finanční úřad po nás chce při přiznání předložit i nájemní smlouvy,“ rozhorluje se Marcela Dobšová a dodává, že vlastníci pozemku přišli do podniku a požadovali informace. 

Zbytečná práce navíc Jana Šulcová, která má celou agendu v ZEPO Lázně Bělohrad na starosti, říká, že pro ni to znamená přepracovat daně, smlouvy, pachty. Nejdříve však rozdělit parcely na PK a KN. Nejhorší však bude řešení pozemků ve spoluvlastnictví, kde musí dotyční určit jednoho zástupce, který za ně uhradí daň. To je mnohdy nereálné.