Hořicko - Úřady - Doprava na Husovce se zklidní Pátek 24. května 2024 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Doprava na Husovce se zklidní

Výrazné snížení průjezdu vozidel centrem města si hořická radnice slibuje od dopravního přivaděče z obchvatu za zhruba 15 milionů korun. Stavba začne během září a otevření se očekává v polovině příštího roku. Poté by měl následovat další úsek severní přeložky silnice II/300. Dokončení trasy v celé délce pak umožní odklonit tranzitní dopravu i mimo historické náměstí Jiřího z Poděbrad. Po dokončení celé trasy bude tranzitní doprava na Miletín a Dvůr Králové, nebo severně na Novou Paku vedena mimo historické jádro.

„Výstavbou přeložky silnice II/300, jejíž součástí je i připravovaná stavba přivaděče, dochází k naplňování návrhu dopravního systému v souladu s územním plánem. První etapa přeložky spolu s autobusovým nádražím byla již loni zprovozněna. Jde o část v úseku od křižovatky z Husovy ulice do ulice Aloise Hlavatého k novému kruhovému objezdu a pak severně na Palackého náměstí,“ uvedl vedoucí stavebního úřadu František Tomášek. Letos bude pokračovat výstavba druhé etapy, která byla rozdělena na více staveb, z nichž první spočívá v napojení kruhové křižovatky přes nezastavěnou plochu, dnešní pole západně od města, na stávající silnici číslo pětatřicet. „Tento úsek je řešen tak, aby přivaděč navazoval i na budoucí rychlostní komunikaci R35 v prostoru pod obcí Libonice, kde bude vybudována mimoúrovňová křižovatka,“ upřesnil Tomášek.

Stavbě dopravního přivaděče podle vedoucího radnice Jaroslava Vaise již nic nebrání. „Nejpozději v polovině dubna bude vydáno územní rozhodnutí a začne se zpracovávat stavební projekt. Investice si vyžádá kolem patnácti milionů, z toho dvanáct zaplatí krajská správa a údržba silnic. Předpokládáme, že město se bude podílet zhruba třemi miliony na pokrytí chodníkových těles, veřejného osvětlení a parkovacích pruhů,“ popisuje Vais.

Komplikovanější než se původně zdálo je pokračování dalšího průtahu městem severně přes Palackého náměstí do vnitrobloku budov a po stávající Sladkovského ulici kolem Koruny do severní části hořického náměstí až k zámku. V jednom z klíčových míst na trase totiž město narazilo na nesouhlas vlastníků některých nemovitostí. „Tento úsek se rozdělí na dvě části, které se mohou realizovat postupně. Nadále budeme jednat se všemi vlastníky, ale výkupy pozemků a objektů chce město řešit ve spolupráci s krajem,“ poznamenal tajemník.

Po dokončení celé trasy bude tranzitní doprava na Miletín a Dvůr Králové, nebo severně na Novou Paku vedena mimo historické jádro. „Dojde k zásadnímu zklidnění centra, které bude s určitými omezením stále dopravně průjezdné, ale hlavní průtah městem bude odkloněn od stávající dopravní tepny a tím se naplní oprávněné požadavky obyvatel, kteří dnes trpí negativními vlivy dopravy na Husově třídě,“ popisuje Tomášek. „Jsme si vědomi, že určitá část obyvatel bude tímto řešením dotčena, ale máme statisticky prokázáno, že jejich počet bude podstatně nižší, než je tomu dnes,“ dodal.

Podle Vaise dojde k výraznému zklidnění Husovy třídy i v případě, že se prozatím vybuduje pouze přivaděč. „Každý úsek stavby je sám o sobě stěžejní a jednotlivé části přeložky je možné provozovat samostatně.“