Hořicko - Zdravotnictví - Slučování nemocnic se vyplatí, Pátek 14. června 2024 
Zdravotnictví
 Dětští lékaři
 Léčitelé
 Lékárny
 Nemocnice
 Odborní lékaři
 Praktičtí lékaři
 Veterináři
 Zubní ordinace


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
3.3.2004 - MFDnes 3.3.2004
Slučování nemocnic se vyplatí,

Nemocnice, které Hradecký kraj převzal od státu, fungují jako akciové společnosti. V souvislosti s řešením špatné finanční situace novobydžovské nemocnice padl na jednání krajských zastupitelů návrh: Místo několika akciových společností vytvořme pouze jednu.
„Financování nemocnic v majetku kraje je nutno řešit komplexně, nikoliv jako samostatné případy. Je třeba provést řadu zásadních systémových změn, které mohou vytvořit ekonomicky vyrovnaný systém existence celé sítě těchto zařízení,“ říká předkladatel návrhu, krajský zastupitel a šéf výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Otto Salač. Jeho návrhem se nyní budou zabývat příslušné krajské orgány, které by záměr nové zdravotní koncepce měly zastupitelům předložit.


Co by přineslo sloučení samostatných akciových společností nemocnic do jedné akciovky?

Jednoznačně pružnější a efektivnější systém řízení, ale také silnější postavení při jednáních se zdravotními pojišťovnami, a to nejen ve věci plateb.

Které konkrétní kroky navrhujete?

Optimalizaci akutních lůžek s cílem snížit jejich počet podle skutečné potřeby kraje a optimalizaci lůžek následné a ošetřovatelské péče s rozšířením podle potřeby v jednotlivých místech kraje. Dále je třeba určit, které nemocnice budou poskytovat akutní lůžkovou i následnou, případně ošetřovatelskou péči a která budou poskytovat jen nebo převážně následnou a ošetřovatelskou péči. Toto rozdělení by mělo být provedeno i z hlediska specializace poskytovaných výkonů v jednotlivých zařízeních s akutními lůžky.

Týkají se vámi navrhované změny i zdravotní záchranné služby?

Síť středisek záchranné služby by měl krajský úřad rozšířit a zlepšit jejich materiální i personální vybavení, aby s ohledem na navrhovanou redukci akutních lůžek v některých lokalitách bylo možno zajistit odpovídající časové limity zásahů.

Počítáte s privatizací některých zdravotnických zařízení?

Privatizovat by se mohla ambulantní zařízení v nemocnicích, kde bude provedena transformace akutních lůžek na lůžka následné a ošetřovatelské péče.

Hovoříte také o modernizaci nemocnic. Bude na to dost peněz?

Kapitál na výraznou modernizaci specializovaných zařízení akutní péče by bylo možno získat od strategického partnera, a to i ze zahraničí, formou prodeje minoritního podílu akcií.

Jak by se navrhované změny dotkly pacientů?

Jednoznačně zlepšením kvality poskytované lůžkové péče náhradou za zastaralou a nepotřebnou kvantitu akutní péče, tedy větší šancí na uzdravení.

Jan Hrudka