Hořicko - Školy - Demonstrace studentů, pedagogů a rodičů Gymnázia a SOŠ v Hořicích Pátek 14. června 2024 
Školy
 Mateřské školy
 mateřská škola Ostroměř
 Střední školy a učiliště
 Umělecké školy
 Základní školy


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
30.11.2010 - veronika@2media.cz
Demonstrace studentů, pedagogů a rodičů Gymnázia a SOŠ v Hořicích

Ve čtvrtek 2. prosince 2010 od 9 hodin se v Hradci Králové uskuteční protestní pochod a demonstrace studentů, pedagogů a rodičů Gymnázia a SOŠ v Hořicích s podporu a účastí starosty Hořic Ivana Doležala, proti nekoncepčnímu a nekompetentnímu rozhodování Krajského zastupitelstva Královéhradeckého kraje o budoucnosti středního školství v Hořicích. Manifestace je řádně nahlášena a zahrnuje pochod studentů se zalepenými ústy, symbolizujícími nekomunikaci krajského zastupitelstva s vedením školy a obce, od vlakového nádraží do budovy krajského zastupitelstva, kde se plánuje vystoupení studentů na jednání zastupitelstva.

Důvody proti plánovanému rozhodnutí krajského zastupitelstva:

Základem argumentace kraje je předimenzovanost sítě středních škol v regionu, kde v je současnosti pouze 50% naplněnost škol, dále nepříznivý demografický vývoj na budoucí čtyři roky a také vysoký počet absolventů gymnázií.
Hořické Gymnázium a SOŠ má proti tomu 95% naplněnost, a to při dlouhodobě stabilním průměrném počtu 26 studentů ve třídě. Ani na Obchodní akademii Hořice nedošlo k výraznému poklesu počtu studentů.

Gymnázium Hořice a SOŠ nemá žádné ekonomické problémy. Naopak do objektu školy bylo městem v uplynulých sedmi letech investováno přes 5 milionů Kč a budova je ve velmi dobrém stavu.

Kvalita výuky a úspěšnost studentů při přijímacích zkouškách na vysoké školy je nadprůměrem kraje (98%) a při tzv. Generálce na státní maturity dosáhla škola 98,12% úspěšnost v češtině, 100% v matematice a 96,24% v cizím jazyce!
Do školy dochází polovina místních studentů a cca polovina dojíždí z přilehlých vesnic, odkud je do Hořic přímé spojení; naopak přímé spojení z Hořic do krajského města a Jičína, kde jsou nejbližší gymnázia, je málo četné a s ohledem na vzdálenost dražší.
Rada kraje argumentuje také tím, že záměr projednala s vedením školy i města, což však je v rozporu s doložitelnou skutečností.

Závěr:
Pro slučování škol a rušení gymnázia tedy neexistují ekonomické důvody, výchovně vzdělávací důvody ani koncepční. Naopak se zdá, že se zde rozhoduje nekoncepčně, neprofesionálně a v rozporu se zájmy občanů královéhradeckého kraje. Vše se děje za zády školy a obce a pravděpodobně ani zastupitelé s hejtmanem Lubomírem Francem nemají pravdivé a objektivní informace.

Stručná rekapitulace událostí:
Proti záměru slučování a rušení gymnázia podepsalo petici 3600 občanů Hořic již na podzim 2009, kdy byl tento záměr oznámen vedení školy krajským radním za oblast školství Jiřím Noskem. Za rok, v červnu 2010, byl záměr rušení osmiletého studia znovu projednáván ve Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost při krajském zastupitelstvu, vedeném Jaroslavem Jirásko. Výsledky a průběh jednání nebyly oficiálně zveřejněny. Pouze neoficiálně se ředitel školy dozví, že bylo navrženo zrušení osmiletého oboru.

13. října 2010 bylo Krajskou radou zastupitelstva Královéhradeckého kraje na rozdíl od předchozích záměrů odsouhlaseno zrušení čtyřletého Gymnázia v Hořicích a zachování studia v osmiletém oboru; pozvaný ředitel byl vyzván k okamžitému podpisu rozhodnutí, což odmítl a následně podal výpověď.
Při příležitosti 21. výročí Sametové revoluce uspořádali v Hořicích demonstraci, které se účastní cca 400 lidí. Zároveň byla sepsána oficiální stížnost, podpořená stížností učitelů a rodičů. Tato stížnost má být přednesena na zasedání Krajského zastupitelstva dne 2. 12. 2010.

25. 11. 2010 bylo na jednání Výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost překvapivě rozhodnuto o spojení okleštěného gymnázia s Obchodní akademií v Hořicích.