Hořicko - Obce Hořicka - Regiony na Hořicku - Mikroregion Podchlumí se probouzí Pátek 24. května 2024 
Regiony na Hořicku
 Lázeňsko
 Novobydžovsko
 Podchlumí
 Podzvičinsko


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
Mikroregion Podchlumí se probouzí
Koncem března se sešli zástupci obci sdružených v mikroregionu Podchlumí. Mikroregion tvoří Bašnice, Bílsko u Hořic, Boháňka, Dobrá Voda u Hořic, Holovousy, Chomutice, Jeřice, Lískovice, Milovice, Ostroměř, Petrovičky, Podhorní Újezd a Vojice, Rašín, Sobčice, Sukorady a Třebnouševes.

Jednání řídil předseda sdružení a starosta Ostroměře, Tomáš Gabriel, a místopředseda a starosta Podhorního Újezda a Vojic, Miloš Adam. Na jednání bylo odsouhlaseno přijetí tří nových členů - Bříšťan, Kovače a Třtěnic. Tím stoupl počet členských subjektů na 19, další rozšíření prozatím není aktuální.

Dále se jednalo o likvidaci tříděného odpadu. Jednání se zúčastnila společnost EKO-KOM a.s., která je autorizovanou obalovou společností, zajišťující sdružené plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadů z obalů.

Bylo rozhodnuto:

  • požádat o dotace na vybudování cyklotras ,
  • požádat o příspěvek na profesionalizaci svazku obcí, to znamená přijmout úředníka pro zajištění koordinace a administrativy mikroregionu,
  • o společném postupu při vybavování obcí technikou na úpravu a údržbu zeleně s cílem co nejefektivnějšího využití,
  • o společném postupu při obnově vybavení místních dobrovolných hasičských jednotek.
  • o podání žádosti na zřízení terénní sociální služby.

Odsouhlasený projekt "Rašínská a Bříšťanská cyklotrasa"

Podchlumí – krajina pískovce otevřená cyklistům je název projektu, který ve čtvrtek 20.3.2003 schválila Valná hromada mikroregionu Podchlumí na svém jednání v Holovousech. Projekt si klade za cíl spojení cyklistiky v přírodním prostředí s poznáváním minulých i současných kulturních a uměleckých aktivit mikroregionu Podchlumí.
V letošním roce předpokládá projekt zpracování mapového podkladu ve formě leteckého snímku, do kterého budou zakresleny dvě místní cykloturistické trasy spojující pískovcové památky a pamětihodnosti mikroregionu Podchlumí. 
Severní trasa vedoucí z Ostroměře přes lom v Podhorním Újezdě po chlumu na Boháňku a přes Rašín do Milovic se nazývá Rašínská. Jižní trasa vede z Milovic přes Bříšťanský a Lískovický lesní komplex do Ostroměře a nazývá se Bříšťanská. Letecká mapa obou tras bude samozřejmě doplněna obrazovou dokumentací nejvýznamnějších pískovcových pamětihodností a informačním textem k nim. 
Příští rok bude vydána brožura, která plošně zdokumentuje všechny pískovcové památky mikroregionu Podchlumí. K této brožuře bude samostatně zpracována podrobná mapa (1:25000) dvou oblastí s názvy Rašínská a Bříšťanská krajina. Na mapách budou vyznačeny všechny zdokumentované pískovcové památky a pamětihodnosti z těchto částí Podchlumí. Tyto mapy umožní využití všech typů veřejně přístupných komunikací k volnému pohybu krajinou a zároveň vytvoří podmínky pro vlastní rozhodování turistů jakou cestou a které památky umístěné v krajině navštíví.