Hořicko - Úřady - Packý starosta nabídl městu plat Pátek 24. května 2024 
Úřady
 Biskupství v Hr.Králové
 Česká pošta s.p. - Hořice
 Čs. insp. živ. prostř. HK
 Čs. školní inspekce HK
 Finanční úřad Hořice
 Hasiči Centrála
 Hasiči KH kraje
 Katastr.úřad Jičín
 Kr. hygienická st. HK
 Královéhradecký KÚ
 Městský úřad Hořice
 Okr.hygienická st. Jičín
 Okresní úřad Jičín
 Pozemkový fond
 Státní zástupci
 Úřad práce Jičín


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
21.8.2003 - MF DNES 21.8.2003
Packý starosta nabídl městu plat

Radnici v Nové Pace chybí letos přibližně 170 tisíc korun na platy starosty a jeho dvou zástupců, takže město začalo vymýšlet nejrůznější způsoby jak chybějící peníze opatřit. Na posledním jednání zastupitelstva starosta Josef Cogan (Sportovci pro Novou Paku) dokonce nabídl, že se na celé září stane neplaceným funkcionářem a svoji hrubou měsíční mzdu městu daruje.

„Jednalo by se o částku kolem padesáti tisíc korun, protože při tomto řešení by v městské kase zůstaly i všechny odvody včetně zdravotního a sociálního pojištění. Je to můj příspěvek, abychom se vešli do letošního rozpočtu,“ vysvětloval packý starosta.

S jeho nabídkou souvisel i další návrh, podle kterého by se měli všichni zastupitelé s výjimkou tří nejvyšších mužů na radnici vzdát až do konce příštího roku svých odměn za práci pro město.

„V letošním rozpočtu je několik kapitol, které překračují plánované výdaje, a jedním z největších hříšníků je právě zastupitelstvo. My za to však nemůžeme, protože musíme dodržovat novou úpravu zákona, která odměny starostovi a jeho dvěma zástupcům pevně stanoví. Jednou z mála možností jak chybějící peníze získat je úprava odměn neuvolněným členům zastupitelstva, která je plně v naší kompetenci,“ zdůvodnil návrh člen finančního výboru Václav Pačesný (Sportovci pro Novou Paku).
Snaha o odebrání odměn neuvolněným zastupitelům, kteří za svoji práci pro město pobírají měsíčně 440 korun a pokud jsou členy městské rady nebo předsedy výborů, ještě zhruba o 900 korun víc, narazila na tvrdý odpor opozice.

„Navrhuji naopak vyzvat starostu a jeho zástupce, aby se oni sami vzdali svých odměn a dali je na charitativní, kulturní nebo sportovní účely. Současně navrhuji, aby se počet místostarostů snížil ze dvou na jednoho. V minulém volebním období byl taky jen jeden uvolněný místostarosta a bohatě to stačilo,“ uvedl Josef Hendrych (ODS).
Jeho projev probudil v Josefu Coganovi vzpomínky na dávnou četbu Andersenových pohádek. „Ten, kdo první přišel s návrhem na zřízení dvou místostarostů, byla ODS. Ten, kdo nese tento návrh jak svůj šat královský, je nahý,“ kontroval poeticky starosta.

„Toto emotivní vystoupení se nezakládá na pravdě. My jsme před volbami sice skutečně mluvili o dvou místostarostech, ovšem pouze v případě, že starosta bude neuvolněný, a bude tedy pobírat pouze symbolickou odměnu,“ ukončil slovní přestřelku Petr Kuřík (ODS).

V následném hlasování nebyl ani jeden z návrhů přijat, takže v odměňování packých zastupitelů prozatím zůstává vše při starém. „Nedá se nic dělat. Musíme hledat další možnosti, jak chybějící peníze na platy uvolněných členů zastupitelstva získat,“ konstatoval po hlasování starosta.


Ivan Truhlička