Hořicko - Obce Hořicka - Ostroměř - Ostroměř vyhlašuje konkurs na ředitele základní a mateřské školy Neděle 27. listopadu 2022 
Obce Hořicka
 Regiony na Hořicku >>>
 Za hranicemi Hořicka >>>
 Po kom se jmenují ulice Hořicka? >>>
 Bašnice - www
 Bezník
 Bílsko
 Bílsko - www
 Boháňka
 Boháňka - www
 Borek
 Březovice
 Bříšťany
 Cerekvice nad Bystřicí
 Červená Třemešná
 Červená Třemešná www
 Cerekvice n.B.- www
 Chodovice
 Chomutice
 Chomutice - www
 Chroustov
 Chvalina
 Dachovy
 Dobeš
 Dobrá Voda
 Dobrá Voda - www
 Holovousy
 Holovousy - www
 Hořice
 Hořice MěÚ - www
 Jeníkov
 Jeřice
 Konecchlumí
 Lázně Bělohrad - Anenské lázně
 Lázně Bělohrad MěÚ
 Lázně Bělohrad
 Lískovice
 Lískovice - www
 Miletín
 Miletín - www
 Milovice
 Milovice camping
 Mlázovice
 Mlázovice - www
 Nový Bydžov
 Nechanice
 Nechanice - www
 Nová Paka - www
 Nová Paka
 Ostroměř
 Ostroměř - www
 Pecka
 Pecka - www
 Petrovičky
 Podhorní Újezd - Vojice
 Podhorní Újezd - Vojice - www
 Polšť
 Rašín - www
 Rohoznice s Horkami a Polákovem( Polštěm)
 Sobčice
 Sobčice - www
 Sukorady - www
 Třebnouševes
 Třebovětice
 Úhlejov
 Úhlejov - www
 Želejov


JÍDELNÍČKY
Napište nám
Kontakt
info@horicko.cz
Provozovatel www.horicko.cz
Prodejní akce

Reklama
Máme pro vás tip na skvělý dárek za vysvědčení, který vaše peněženka ve zdraví přežije:
počítačovou hru na CD/DVD v originálním obalu za neuvěřitelných 49,- Kč.

www.HORICKO.cz
stáhnout
[CNW:Counter]
19.3.2012 - Obec Ostroměř
Ostroměř vyhlašuje konkurs na ředitele základní a mateřské školy

Konkurz na funkci ředitele/ředitelky
Základní školy Eduarda Štorcha a mateřské školy Ostroměř

Obec Ostroměř vyhlašuje konkurz
na funkci ředitele/ředitelky Základní školy Eduarda Štorcha a mateřské školy Ostroměř

Požadavky:

- Předpoklady pro výkon funkce ředitele podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů.
- Znalost problematiky řízení ve školství a školských předpisů.
- Občanská a morální bezúhonnost, vstřícnost a spolehlivost.
- Dobré komunikační a organizační schopnosti, umění jednat s lidmi
- Dobrý zdravotní stav.


K přihlášce přiložte:

- Ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání.
- Doklad o průběhu zaměstnání potvrzený posledním zaměstnavatelem.
- Podrobný životopis.
- Koncepci rozvoje školy (max. 2 strany strojopisu).
- Výpis z rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců), popř. doklad o jeho vyžádání
- Čestné prohlášení dle § 2 odst. 1d-h zákona č. 451/1991 Sb., v platném znění
- Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu funkce ředitele (ne starší 2 měsíce).

Přihlášku s uvedenými doklady v zalepené obálce doručte na podatelnu úřadu, případně
zašlete poštou na adresu:
Obec Ostroměř, T.G.Masaryka 103, 507 52 Ostroměř nejpozději do 30.4. 2012 do 17,00
hodin.
Na obálce vyznačte: „Neotvírat — výběrové řízení na funkci ředitele/ředitelky ZŠ a MŠ Ostroměř
Bližší informace o konkurzu na OÚ na tel. 493 691 526
Předpokládaný nástup do zaměstnání je 1. 8.2012

Toto oznámení bylo zveřejněno dne 14.3.2012 vyvěšením na úřední desce a umístěním na webových stránkách obce Ostroměř www.ostromer.cz
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení bez uvedení důvodu. Uchazeč nemá nárok na úhradu nákladů, které mu vznikly v souvislosti s účastí ve výběrovém řízení.

V Ostroměři dne 14.3.2012

Ing.Tomáš Gabriel
starosta